O firmie

Wieloletnie doświadczenie

W branży przetwórców tworzyw sztucznych działamy od 1998 roku. W okresie tym zdobywaliśmy doświadczenie współpracując zarówno z dużymi wytwórniami, jak i mikroprzedsiębiorstwami. Zajmujemy się recyklingiem poprodukcyjnych odpadów z tworzyw sztucznych typu: HDPE, LDPE, PP i PS. Te działania pozwalają na ponowne wykorzystywanie surowca w produkcji minimalizując ilość odpadu – z korzyścią dla środowiska.

Wysokiej klasy włoskie urządzenia, na których pracujemy, zapewniają nam utrzymanie takiego procesu technologicznego, aby produkowany przez nas regranulat stanowił wysokiej jakości, pełnowartościowy surowiec wtórny.

Posiadamy uregulowany stan formalno- prawny, t.j. koncesję na skupowanie i przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych, magazynowanie oraz transport, (zgodnie z art. 28 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 27.IV.2001r o odpadach – Dz. U. Nr.62 poz. 628).

Usługa regranulacji:

• świadczymy usługę regranulacji tworzyw sztucznych typu HDPE, LDPE, PP i PS,
• pracujemy na wysokiej klasy włoskich urządzeniach, posiadających nowoczesne i wydajne rozwiązania technologiczne
• w celu usunięcia zanieczyszczeń stosujemy oryginalne sita filtracyjne (o wysokiej gęstości 125 mikronów), dzięki którym uzyskujemy regranulat o wysokiej czystości.
• posiadamy park maszynowy pozwalający na rozdrobnienie odpadów dużych gabarytów takich jak zlepy czy rolki o masie przekraczającej 100 kg.
• dzięki zastosowaniu dozowników jesteśmy w stanie zabarwiać regranulaty zgodnie z życzeniem klienta.

Skup tworzyw:

• skupujemy poprodukcyjne odpady tworzyw sztucznych typu HDPE, LDPE, PP
• posiadamy własny transport
• nawiązujemy stałą wpółpracę

Sprzedaż regranulatów:

• oferujemy sprzedaż regranulatów typu: HDPE, LDPE, PP.